2016/02/28

2016/02/25

"4-godzinny tydzień pracy" według Tima Ferrissa

"4-godzinny tydzień pracy" według Tima Ferrissa

„4-godzinny tydzień pracy” brzmi tro­chę jak tytuł powie­ści fan­ta­stycz­nej, a ory­gi­nalna okładka z poniż­szego zdję­cia jakby dopeł­nia tę wizję. Nic bar­dziej myl­nego, jest to porad­nik, któ­rego tytuł, autor trak­tuje jak naj­bar­dziej poważ­nie.

2016/02/22

2016/02/19

2016/02/17

2016/02/14

2016/02/10

2016/02/08

2016/02/04

2016/02/03